Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie

Słupia p/Kępnem, ul. Katowicka 8, 63-604 Baranów, tel. (62) 78 26 800, fax (62) 78 26 805

Autor:Magdalena Lewicka

Zamknięcie drogi powiatowej nr 5599 P

Słupia p/Kępnem, 19.08.2020 r. Szanowni Państwo, W związku z realizowaną inwestycją przez Generalnego Wykonawcę robót Przedsiębiorstwo Usług Technicznych INTERCOR Sp. z o. o. na zlecenie GDDKiA w Opolu pn. : „Budowa obwodnicy miejscowości Kępno w ciągu drogi ekspresowej S11 – odcinek II” Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie informuje, iż od dnia 24.08.2020 r. na czas […]

Czytaj dalej

Informacja

dotycząca umieszczania plakatów, banerów wyborczych w pasie drogowym dróg powiatowych administrowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie Brak jest podstawy prawnej do wyrażenia zgody na nieodpłatne umieszczenie ogłoszeń wyborczych w pasie drogowym dróg publicznych, a więc także dróg powiatowych administrowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie . Przepisy art. 40 ustawy z dnia 21 marca […]

Czytaj dalej

Komunikat Dyrektora PZD

Słupia p/Kępnem, 02.04.2020 r. Szanowni Państwo W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną w kraju i potrzebą ograniczania bezpośrednich kontaktów Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie z siedzibą w Słupi p/Kępnem od dnia 02.04.2020 r. do odwołania  zadania statutowe realizuje z wyłączeniem bezpośredniej obsługi interesantów zgodnie z Zarządzeniem nr 3 / 2020 Dyrektora PZD w Kępnie z […]

Czytaj dalej

Komunikat Dyrektora PZD

Szanowni Państwo,             W związku z zagrożeniem związanym z chorobą zakaźną wywołaną wirusem SARS-CoV-2 (koronawirus) oraz w trosce o bezpieczeństwo i zdrowie interesantów oraz pracowników PZD w Kępnie zwracamy się z prośbą o ograniczenie osobistych wizyt w naszej jednostce i jeżeli jest to możliwe załatwianie spraw  pisemnie pocztą tradycyjną, drogą elektroniczną poprzez e-mail:  sekretariat@pzd.kepno.pl lub […]

Czytaj dalej

Informacje dotyczące zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie ZIMA 2019/2020

W poniższym linku zamieszczamy informacje dotyczące zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie ZIMA 2019/2020

Czytaj dalej

Zapytanie ofertowe na:

Poziome oznakowanie drogi powiatowej nr 5599 P Krążkowy – Mikorzyn

Czytaj dalej

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie uproszczone (pozaustawowe) na: Modernizacja poprzez utwardzenie tłuczniem kamiennym części gruntowej drogi powiatowej nr 5695 P tj. ul. Kużnicka w miejscowości Słupia p/Kępnem na odcinku około 330 mb

Czytaj dalej

Zapytanie ofertowe na:

Modernizacja poprzez utwardzenie tłuczniem kamiennym części gruntowej drogi powiatowej nr 5695 P tj. ul. Kuźnicka w miejscowości Słupia p/Kępnem na odcinku około 330 mb

Czytaj dalej