Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie

Słupia p/Kępnem, ul. Katowicka 8, 63-604 Baranów, tel. (62) 78 26 800, fax (62) 78 26 805

Autor:Magdalena Lewicka-Cebula

Informacje dotyczące zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie ZIMA 2023/2024

Czytaj dalej

Mapa dróg powiatowych

Czytaj dalej

Uwaga

Informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem Nr 1/2022 Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Kępnie z dnia 03.01.2022 r. w dniu 7 stycznia 2022 r.  urząd będzie nieczynny.

Czytaj dalej

Informacje dotyczące zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie ZIMA 2021/2022

Czytaj dalej

Narodowe Święto Niepodległości

Czytaj dalej

Wznowienie bezpośredniej obsługi interesantów

Szanowni Państwo,          Od dnia 01.09.2021 wznawia się bezpośrednią obsługę interesantów w siedzibie Powiatowego Zarządu Dróg w Kępnie, Słupia p/Kępnem, ul. Katowicka 8, 63-604 Baranów. Składanie wszelkich dokumentów, wniosków, pism może nastąpić bezpośrednio w sekretariacie lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej, poczty elektronicznej: sekretariat@pzd.kepno.pl, ePUAP: /pzdkepno/domyslna lub poprzez wrzucenie dokumentów do specjalnie do tego celu przygotowanej […]

Czytaj dalej

Ankieta

Zapraszamy wszystkich mieszkańców Powiatu Kępińskiego do wypełnienia ankiety, która będzie kluczowa dla opracowania strategii rozwoju powiatu na najbliższe lata. Ankietę można wypełnić do 30 marca 2021 roku.   Link do ankiety: https://forms.gle/hbHACSNfdwE1gvqU7

Czytaj dalej

Zamknięcie drogi powiatowej nr 5599 P

Słupia p/Kępnem, 19.08.2020 r. Szanowni Państwo, W związku z realizowaną inwestycją przez Generalnego Wykonawcę robót Przedsiębiorstwo Usług Technicznych INTERCOR Sp. z o. o. na zlecenie GDDKiA w Opolu pn. : „Budowa obwodnicy miejscowości Kępno w ciągu drogi ekspresowej S11 – odcinek II” Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie informuje, iż od dnia 24.08.2020 r. na czas […]

Czytaj dalej

Informacja

dotycząca umieszczania plakatów, banerów wyborczych w pasie drogowym dróg powiatowych administrowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie Brak jest podstawy prawnej do wyrażenia zgody na nieodpłatne umieszczenie ogłoszeń wyborczych w pasie drogowym dróg publicznych, a więc także dróg powiatowych administrowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie . Przepisy art. 40 ustawy z dnia 21 marca […]

Czytaj dalej

Komunikat Dyrektora PZD

Słupia p/Kępnem, 02.04.2020 r. Szanowni Państwo W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną w kraju i potrzebą ograniczania bezpośrednich kontaktów Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie z siedzibą w Słupi p/Kępnem od dnia 02.04.2020 r. do odwołania  zadania statutowe realizuje z wyłączeniem bezpośredniej obsługi interesantów zgodnie z Zarządzeniem nr 3 / 2020 Dyrektora PZD w Kępnie z […]

Czytaj dalej

Komunikat Dyrektora PZD

Szanowni Państwo,             W związku z zagrożeniem związanym z chorobą zakaźną wywołaną wirusem SARS-CoV-2 (koronawirus) oraz w trosce o bezpieczeństwo i zdrowie interesantów oraz pracowników PZD w Kępnie zwracamy się z prośbą o ograniczenie osobistych wizyt w naszej jednostce i jeżeli jest to możliwe załatwianie spraw  pisemnie pocztą tradycyjną, drogą elektroniczną poprzez e-mail:  sekretariat@pzd.kepno.pl lub […]

Czytaj dalej

Informacje dotyczące zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie ZIMA 2019/2020

W poniższym linku zamieszczamy informacje dotyczące zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie ZIMA 2019/2020

Czytaj dalej

Zapytanie ofertowe na:

Poziome oznakowanie drogi powiatowej nr 5599 P Krążkowy – Mikorzyn

Czytaj dalej

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie uproszczone (pozaustawowe) na: Modernizacja poprzez utwardzenie tłuczniem kamiennym części gruntowej drogi powiatowej nr 5695 P tj. ul. Kużnicka w miejscowości Słupia p/Kępnem na odcinku około 330 mb

Czytaj dalej

Zapytanie ofertowe na:

Modernizacja poprzez utwardzenie tłuczniem kamiennym części gruntowej drogi powiatowej nr 5695 P tj. ul. Kuźnicka w miejscowości Słupia p/Kępnem na odcinku około 330 mb

Czytaj dalej