Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie

Słupia p/Kępnem, ul. Katowicka 8, 63-604 Baranów, tel. (62) 78 26 800, fax (62) 78 26 805

Kategoria: poniżej 30 tys. Euro

Zapytanie ofertowe na:

Poziome oznakowanie drogi powiatowej nr 5599 P Krążkowy – Mikorzyn

Czytaj dalej

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie uproszczone (pozaustawowe) na: Modernizacja poprzez utwardzenie tłuczniem kamiennym części gruntowej drogi powiatowej nr 5695 P tj. ul. Kużnicka w miejscowości Słupia p/Kępnem na odcinku około 330 mb

Czytaj dalej

Zapytanie ofertowe na:

Modernizacja poprzez utwardzenie tłuczniem kamiennym części gruntowej drogi powiatowej nr 5695 P tj. ul. Kuźnicka w miejscowości Słupia p/Kępnem na odcinku około 330 mb

Czytaj dalej