Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie

Słupia p/Kępnem, ul. Katowicka 8, 63-604 Baranów, tel. (62) 78 26 800, fax (62) 78 26 805

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie uproszczone (pozaustawowe) na:
Modernizacja poprzez utwardzenie tłuczniem kamiennym części gruntowej drogi powiatowej nr 5695 P tj. ul. Kużnicka w miejscowości Słupia p/Kępnem na odcinku około 330 mb

Pliki do pobrania

Plik Opis Data dodania Pobrania
Informacja z otwarcia ofert 11 lipca 2019 13:19 420
Protokół - Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 12 lipca 2019 11:08 423