Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie

Słupia p/Kępnem, ul. Katowicka 8, 63-604 Baranów, tel. (62) 78 26 800, fax (62) 78 26 805

Zapytanie ofertowe na:

Modernizacja poprzez utwardzenie tłuczniem kamiennym części gruntowej drogi powiatowej nr 5695 P tj. ul. Kuźnicka w miejscowości Słupia p/Kępnem na odcinku około 330 mb

Pliki do pobrania

Plik Opis Data dodania Pobrania
OGŁOSZENIE - zapytanie ofertowe 3 lipca 2019 15:01 429
Załącznik nr 1 - Formularz oferty 3 lipca 2019 15:01 501
Załącznik nr 2 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału 3 lipca 2019 15:01 386
Załącznik nr 3 - Wzór zlecenia 3 lipca 2019 15:01 516
Załącznik nr 5 - Kosztorys ofertowy 3 lipca 2019 15:01 454
Ząłacznik nr 4 - Przedmiar robót 3 lipca 2019 15:01 423