Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie

Słupia p/Kępnem, ul. Katowicka 8, 63-604 Baranów, tel. (62) 78 26 800, fax (62) 78 26 805

Wnioski/Szkody

Informacje dotyczące zgłoszenia szkody

Aby ubiegać się o odszkodowanie z tytułu nieszczęśliwego wypadku bądź uszkodzenia mienia (pojazdu) na drogach zarządzanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie należy:

  • zgłosić zaistniałe zdarzenie w najbliższym Komisariacie Policji w celu sporządzenia notatki z określeniem okoliczności i przyczyny zdarzenia,
  • złożyć pisemne roszczenie o wypłacenie odszkodowania zawierające pełne dane do kontaktu z osobą poszkodowaną, dokładny opis okoliczności i przebiegu zdarzenia z określeniem daty, godziny i miejsca wypadku oraz powstałych uszkodzeń,
  • załączyć posiadane fotografie miejsca zdarzenia,
  • załączyć oświadczenie świadków wypadku oraz ewentualnie osób udzielających pierwszej pomocy na miejscu zdarzenia,
  • w przypadku szkody osobowej załączyć kserokopie posiadanej dokumentacji medycznej dotyczącej udzielenia pomocy oraz leczenia po wypadku.

Pliki do pobrania

Plik Opis Data dodania Pobrania
1.1. Uzgodnienie projektu budowy, przebudowy, zjazdu indywidualnego - publicznego 17 października 2017 11:21 135
1.2. Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizacje, przebudowe zjazdu indywidualnego, publicznego, z drogi powiatowej 17 października 2017 11:21 166
2.1. Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogi powiatowej. 17 października 2017 11:21 149
2.2. Wniosek o uzgodnienie projektu budowlanego urządzenia infrastruktury technicznej lokalizowanego przy drodze powiatowej lub w pasie drogowym. 17 października 2017 11:21 114
3.1. Wniosek o wydanie zezwolenia na umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym. 17 października 2017 11:21 167
3.2. Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót związanych z 17 października 2017 11:21 225
3.3. Zawiadomienie o wystąpieniu awarii urządzenia infrastruktury technicznej. 17 października 2017 11:21 91
4.1. Wniosek o wydanie opinii o lokalizacji ogrodzenia, jego przebudowy lub remontu. 17 października 2017 11:21 86
5.1. Wniosek o uzgodnienie lokalizacji reklamy w pasie drogi powiatowej lub przy drodze powiatowej. 17 października 2017 11:21 94
5.2. Wniosek o wydanie zezwolenia na umieszczenie reklamy w pasie drogowym. 17 października 2017 11:21 89
6.1. Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację obiektu handlowego, usługowego w pasie drogowym. 17 października 2017 11:21 85
6.2. Wniosek o wydanie zezwolenia na umieszczenie obiektu - budynku w pasie drogowym. 17 października 2017 11:21 95
6.3. Wniosek o wyznaczenie miejsca parkingowego (koperty). 17 października 2017 11:21 94
6.4. Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego pod miejsce parkingowe. 17 października 2017 11:21 87
7.1. Wniosek o uzgodnienie lokalizacji budowy, przebudowy obiektów budowlanych względem drogi. 17 października 2017 11:21 96
8.1. Wniosek o wydanie oświadczenia o możliwości połączenia działki z drogą powiatową. 17 października 2017 11:21 87
9.1. Wniosek o wydanie zgody i warunków na korzystanie z przystanków. 17 października 2017 11:21 92
10.1. Wniosek o wydanie zezwolenia kategorii I na przejazd pojazdu nienormatywnego. 17 października 2017 11:21 82
11.1. Oświadczenie o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę lub zgłoszenia 17 października 2017 11:21 96
11.2. Oświadczenie o czasowym zajmowaniu jezdni. 17 października 2017 11:21 98
11.3. Wniosek o uzgodnienie projektu .... 17 października 2017 11:21 105