Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie

Słupia p/Kępnem, ul. Katowicka 8, 63-604 Baranów, tel. (62) 78 26 800, fax (62) 78 26 805

Wnioski/Szkody

Informacje dotyczące zgłoszenia szkody

Aby ubiegać się o odszkodowanie z tytułu nieszczęśliwego wypadku bądź uszkodzenia mienia (pojazdu) na drogach zarządzanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie należy:

  • zgłosić zaistniałe zdarzenie w najbliższym Komisariacie Policji w celu sporządzenia notatki z określeniem okoliczności i przyczyny zdarzenia,
  • złożyć pisemne roszczenie o wypłacenie odszkodowania zawierające pełne dane do kontaktu z osobą poszkodowaną, dokładny opis okoliczności i przebiegu zdarzenia z określeniem daty, godziny i miejsca wypadku oraz powstałych uszkodzeń,
  • załączyć posiadane fotografie miejsca zdarzenia,
  • załączyć oświadczenie świadków wypadku oraz ewentualnie osób udzielających pierwszej pomocy na miejscu zdarzenia,
  • w przypadku szkody osobowej załączyć kserokopie posiadanej dokumentacji medycznej dotyczącej udzielenia pomocy oraz leczenia po wypadku.

Pliki do pobrania

Plik Opis Data dodania Pobrania
1.1. Uzgodnienie projektu budowy, przebudowy, zjazdu zwykłego, technicznego, awaryjnego w pasie drogowym drogi powiatowej 4 stycznia 2024 14:59 57
1.2. Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację, przebudowę zjazdu zwykłego, technicznego, awaryjnego z drogi powiatowej 4 stycznia 2024 14:59 58
1.3. 3.2. 5.3. Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót związanych z — kopia 28 listopada 2018 14:54 1689
2.1. Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogi powiatowej. 28 listopada 2018 14:54 1011
2.2. Wniosek o uzgodnienie projektu budowlanego urządzenia infrastruktury technicznej lokalizowanego przy drodze powiatowej lub w pasie drogowym. 28 listopada 2018 14:54 773
3.1. Wniosek o wydanie zezwolenia na umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym. 28 listopada 2018 14:54 808
3.2. --5.2. Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót związanych z 28 listopada 2018 14:54 692
3.3. Zawiadomienie o wystąpieniu awarii urządzenia infrastruktury technicznej. 28 listopada 2018 14:54 547
4.1. Wniosek o wydanie opinii o lokalizacji ogrodzenia, jego przebudowy lub remontu. 28 listopada 2018 14:55 537
5.1. Wniosek o uzgodnienie lokalizacji reklamy w pasie drogi powiatowej lub przy drodze powiatowej. 28 listopada 2018 14:55 552
5.2. Wniosek o wydanie zezwolenia na umieszczenie reklamy w pasie drogowym. 28 listopada 2018 14:55 541
5.3. -- 3.2. Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót związanych z — kopia 28 listopada 2018 14:55 597
5.4. Wniosek o wydanie zgody na umieszczenie materiałów wyborczych 28 listopada 2018 14:55 517
6.1. Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację obiektu handlowego, usługowego w pasie drogowym. 28 listopada 2018 14:55 536
6.2. Wniosek o wydanie zezwolenia na umieszczenie obiektu - budynku w pasie drogowym. 28 listopada 2018 14:55 519
6.3. Wniosek o wyznaczenie miejsca parkingowego (koperty). 28 listopada 2018 14:55 522
6.4. Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego pod miejsce parkingowe. 28 listopada 2018 14:55 497
7.1. Wniosek o uzgodnienie lokalizacji budowy, przebudowy obiektów budowlanych względem drogi. 28 listopada 2018 14:55 554
8.1. Wniosek o wydanie oświadczenia o możliwości połączenia działki z drogą powiatową. 28 listopada 2018 14:55 548
9.1. Wniosek o wydanie zgody i warunków na korzystanie z przystanków. 28 listopada 2018 14:55 551
9.2. Wniosek o wydanie zgody na korzystanie z przystanków komunikacyjnych 28 listopada 2018 14:55 555
10.1. Wniosek o wydanie zezwolenia kategorii I na przejazd pojazdu nienormatywnego. 28 listopada 2018 14:55 532
11.1. Oświadczenie o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę lub zgłoszenia 28 listopada 2018 14:55 567
11.2. Oświadczenie o czasowym zajmowaniu jezdni. 28 listopada 2018 14:55 586
11.3. Wniosek o uzgodnienie projektu .... 28 listopada 2018 14:55 676