Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie

Słupia p/Kępnem, ul. Katowicka 8, 63-604 Baranów, tel. (62) 78 26 800, fax (62) 78 26 805

Wznowienie bezpośredniej obsługi interesantów

Szanowni Państwo,

         Od dnia 01.09.2021 wznawia się bezpośrednią obsługę interesantów w siedzibie Powiatowego Zarządu Dróg
w Kępnie, Słupia p/Kępnem, ul. Katowicka 8, 63-604 Baranów. Składanie wszelkich dokumentów, wniosków, pism może nastąpić bezpośrednio w sekretariacie lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej, poczty elektronicznej: sekretariat@pzd.kepno.pl, ePUAP: /pzdkepno/domyslna lub poprzez wrzucenie dokumentów do specjalnie do tego celu przygotowanej urny znajdującej się w budynku PZD w Kępnie zgodnie z Zarządzeniem nr 6 / 2021 Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Kępnie z dnia 1 września 2021 r. w sprawie wznowienia bezpośredniej obsługi interesantów w Powiatowym Zarządzie Dróg w Kępnie.

                                                                                                                                    Z poważaniem

                                                                                                                 Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Kępnie                                                                                                                                   Maciej Hojeński