Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie

Słupia p/Kępnem, ul. Katowicka 8, 63-604 Baranów, tel. (62) 78 26 800, fax (62) 78 26 805

Komunikat Dyrektora PZD

Słupia p/Kępnem, 02.04.2020 r.

Szanowni Państwo

W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną w kraju i potrzebą ograniczania bezpośrednich kontaktów Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie z siedzibą w Słupi p/Kępnem od dnia 02.04.2020 r. do odwołania  zadania statutowe realizuje z wyłączeniem bezpośredniej obsługi interesantów zgodnie z Zarządzeniem nr 3 / 2020 Dyrektora PZD w Kępnie z dnia 2 kwietnia 2020 r. w sprawie zagrożenia związanego z chorobą zakaźną wywołaną wirusem SARS-CoV-2 – koronawirus w PZD w Kępnie.

Zwracamy się z prośbą o składanie wszelkich dokumentów, wniosków, pism za pośrednictwem poczty  tradycyjnej, poczty elektronicznej: sekretariat@pzd.kepno.pl, ePUAP: /pzdkepno/domyslna lub poprzez wrzucenie dokumentów do specjalnie do tego celu przygotowanej urny znajdującej się w budynku PZD w Kępnie z siedzibą w Słupi p/Kępnem,  ul. Katowicka 8, 63-604 Baranów lub w Starostwie Powiatowym w Kępnie ul. Kościuszki 5, 63-600 Kępno – biuro podawcze. Wszelkie informacje można uzyskać telefonicznie pod numerem (62) 78 26 800/ fax (62) 78 26 805.

Z poważaniem

                                                      Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Kępnie

Maciej Hojeński