Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie

Słupia p/Kępnem, ul. Katowicka 8, 63-604 Baranów, tel. (62) 78 26 800, fax (62) 78 26 805

Zamknięcie drogi powiatowej nr 5599 P

Słupia p/Kępnem, 19.08.2020 r.

Szanowni Państwo,

W związku z realizowaną inwestycją przez Generalnego Wykonawcę robót Przedsiębiorstwo Usług Technicznych INTERCOR Sp. z o. o. na zlecenie GDDKiA w Opolu pn. : „Budowa obwodnicy miejscowości Kępno w ciągu drogi ekspresowej S11 – odcinek II” Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie informuje, iż od dnia 24.08.2020 r. na czas przebudowy droga powiatowa nr 5599 P relacji Kępno – Doruchów zostanie zamknięta. Wstępny termin zakończenia przebudowy: 28.09.2020 r.

Ruch prowadzony będzie wyznaczonymi objazdami, zgodnie z zatwierdzoną tymczasową organizacją ruchu. Na czas przebudowy planuje się skierowanie ruchu drogą powiatową nr 5677P Myjomice – Ostrówiec – Kierzno-Świba i drogą wojewódzką nr 482 na odcinku Świba – Olszowa – Mianowice oraz ulicą Przemysłową w ciągu drogi powiatowej nr 571P. Objazd drogi gminnej zostanie skierowany drogami gminnymi nr 859642P i 859643P do drogi wojewódzkiej nr 482.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

podpisał

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Kępnie

Maciej Hojeński

Pliki do pobrania

Plik Opis Data dodania Pobrania
mapa 19 sierpnia 2020 15:08 499