Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie

Słupia p/Kępnem, ul. Katowicka 8, 63-604 Baranów, tel. (62) 78 26 800, fax (62) 78 26 805

Informacja dotycząca transakcji sprzedażowych i zakupowych PZD w Kępnie

Słupia p/ Kępnem, 27.08.2014r.

 

Wg rozdzielnika

 

 

W związku z Zarządzeniem Starosty Kępińskiego z dnia 25 sierpnia 2014r. Powiatowy Zarząd Dróg informuje, iż z dniem 1 sierpnia 2014r. nastąpiła ponowna zmiana dotycząca transakcji sprzedażowych i zakupowych Powiatowego Zarządu Dróg w Kępnie.

Faktury dokumentujące zakup towarów i usług przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie powinny zawierać następujące oznaczenie w polu:

– nabywca:

Powiat Kępiński

ul. Kościuszki 5, 63-600 Kępno

NIP 619-20-19-753

 

– odbiorca(ewentualnie adres do korespondencji):

Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie z siedzibą w Słupi p/Kępnem

Słupia p/Kępnem, ul. Katowicka 10

63-604 Baranów

 

Faktury, które nie będą zawierać określenia nabywcy zgodnego ze wskazanym powyżej wzorem będą uznawane za wystawione w sposób nieprawidłowy i nie będą akceptowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie.

W związku z powyższym, prosimy o dokonanie stosownych zmian w Państwa systemach księgowych.

 

podpisał

Z-ca Dyrektora

Powiatowego Zarządu Dróg w Kępnie

Maciej Hojeński